FORUM AUTOMATYKI SRK

URZĄDZENIA STEROWANIA RUCHEM POCIĄGÓW

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wiadomości ogólne.

Urządzenia stacyjne wyposażone są między innymi w system kontroli niezajętości torów i rozjazdów. Służą do tego między innymi urządzenia SOT – system stacyjnych obwodów torowych. Mogą one współpracować z każdym rodzajem urządzeń stosowanym na stacjach kolejowych. Nie ma znaczenia czy stacje wyposażone są w trakcję elektryczną czy nie.

Urządzenia SOT kontrolują w sposób ciągły zajętość torów i rozjazdów. W praktyce rozróżnia się dwa rodzaje ( grupy) urządzeń:

 • SOT-21 o częstotliwości pracy 1 do 3 kHz przeznaczonych do kontroli długich odcinków torów np. torów stacyjnych, przedzwrotnicowych.
 • SOT-22 o częstotliwości pracy 7 do 20 kHz, przeznaczonych do kontroli rozjazdów i krótkich obwodów przedzwrotnicowych.

Urządzenia typu SOT-2 mogą pracować w temperaturze od -40 do +70 st. C. Urządzenia SOT-21 pracują z częstotliwością nośną o wartościach: 1580Hz, 1860Hz, 2170Hz, 2470Hz, 2800Hz są kluczowane częstotliwością 50Hz z sieci energetycznej. Maksymalna długość odcinka z SOT-21 wynosi 1200 m przy minimalnej oporności podtorza wynoszącej 1 om/km. Czułość bocznikowania wynosi max. 0,1 om.

Natomiast urządzenia SOT-22 posiadają cztery częstotliwości pracy: 8000Hz, 10000Hz, 12150Hz i 14600Hz. Maksymalna długość odcinka wynosi 600 m a gwarantowana odległość nadajnika od odbiornika w niekorzystnych warunkach ( rozjazdy skupione, niska oporność podtorza mniejsza niż 2 om/km) wynosi 70 m.

Odmiany urządzeń EOT.

 1. Nadajnik EOT-1 obecnie nie jest już produkowany. Częstotliwość od 15800 do 2800 Hz w pięciu podzakresach.
 2. Nadajnik EOT-7 – częstotliwość pracy od 1580 do 2800 Hz w pięciu podzakresach.
 3. Nadajnik EOT-9 produkowany od roku 1994. Zastępuje EOT-1 i EOT7. Również zakres częstotliwości mieści się w granicach od 1580 do 2800 Hz, lecz w dziesięciu podzakresach.
 4. Nadajnik EOT-6. Przeznaczony jest do obwodów SOT-22 i pracuje w zakresie częstotliwości od 10000 do 14600 Hz w czterech podzakresach.
 5. Odmiany odbiornika EOT-3 posiadają jeden lub dwa odbiorniki i pracują w obwodach SOT-21 i SOT-22. Odbiorniki do SOT-21 mogą współpracować z przekaźnikami typu JRV 10207 ( na napięcie 4,5V).
 6. Nadajnik-odbiornik EOT-5. Zestawy te mogą posiadać nadajnik i odbiornik do SOT-22 lub nadajnik do SOT-22 a odbiornik do SOT-21.